همکاری با ما

پیوستن به خانواده انهار جنوب برای ما یک افتخار است. اکنون وقت آن است که در محیطی حرفه ای بتوانید از تجربه های همکاران خود استفاده نمایید و تجربه های خود را در اختیار آنها قرار داهید!

در انهار جنوب این فرصت را دارید تا پا‌به‌پای کسانی که بهترین‌های رشته خود هستند، برای اثرگذار بودن در جامعه و ساختن جامعه‌ای سالم تلاش کنید.

رزومه خود را بارگذاری کنید!