خدمات ما

تاسیسات آب و فاضلاب

مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی، انجام مطالعات و تهیه طرح‌های خطوط جمع آوری، تاسیسات آبگیری، جمع آوری و انتقال آب، شبکه توزیع آب، مخازن و تلمبه‌ خانه‌ها و تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، نمک‌ زدایی و ابنیه مربوطه، محاسبه نشت فیزیکی و نشتیابی شبکه‌های آب شهری، جمع آوری و انتقال فاضلاب شهری و صنعتی و تصفیه خانه‌های مربوطه، جمع آوری و انتقال آب‌های سطحی، طراحی سیستم‌های نگهداری و تعمیرات برنامه‌ای و سیستم‌های تله‌متری و منترل از راه دور و استفاده از پساب تصفیه شده.

اطلاعات بیشتر

شبکه آبیاری و زهکشی

مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی، منابع آبهای سطحی و زیرزمینی، برنامه‌ریزی و اقتصاد آب، تلفیق منابع آب، آبرسانی سطحی و زیرزمینی، مطالعه و طراحی شبکه‌های آبرسانی، تاسیسات انحراف آب، بندهای انحرافی تا ارتفاع 5 متر، مطالعات و طراحی شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی، تغذیه مصنوعی، آبیاری تحت فشار و تاسیسات وابسته.

اطلاعات بیشتر

30

سال تجربه

100

پروژه موفق

200

نیروی متخصص